Prosimy ocenic ten dokument 
Czy ten artykuł pomogl rozwiązać Pana/Pani problem?
Prosimy podac wszelkie uwagi związane z jego treścą.

Jak odinstalować i ponownie zainstalować obsługiwane produkty firmy McAfee przy użyciu narzędzia Consumer Products Removal (MCPR)


Environment

Objęte pakiety:
McAfee AntiVirusPlus
McAfee Family Protection
McAfee Internet Security
McAfee Online Backup
McAfee Total Protection
McAfee LiveSafe

Systemy operacyjne, których dotyczy:
Microsoft Windows 8, 8.1
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP

Summary

Użyj narzędzia McAfee Consumer Product Removal (MCPR) do całkowitego usunięcia danych w celu instalacji produktu McAfee Security w obsługiwanym systemie operacyjnym Windows. 

UWAGA: Narzędzie MCPR nie jest zgodne z programami McAfee Anti-Theft (MAT) 2.0 i Intel® Anti-Theft Service (IATS) 2.0. Należy usunąć subskrypcję usługi Anti-Theft przed uruchomieniem narzędzia MCPR. 

WAŻNE:

 • NIE NALEŻY pobierać pliku narzędzia MCPR i zapisywać go w celu użycia w przyszłości. Narzędzie MCPR jest okresowo aktualizowane wraz z wydawaniem nowych produktów, dlatego uruchamianie starszych wersji narzędzia może powodować problemy z nowymi produktami. ZAWSZE należy wracać do tego artykułu i ponownie pobierać narzędzie MCPR w razie potrzeby jego uruchomienia.
   
 • Należy odinstalować produkty firmy McAfee za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy systemu Windows (Windows XP) lub Programy i funkcje (Windows 8, 7 i Vista) przed uruchomieniem narzędzia MCPR. W przeciwnym razie liczba licencji może zostać nieprawidłowo zliczona.

  Jeśli nie można pomyślnie odinstalować produktów za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy systemu Windows lub jeśli już uruchomiono narzędzie MCPR bez odinstalowania produktów, można przejść do konta McAfee i dezaktywować licencję dla danego komputera, aby upewnić się, że licencja zostanie zwolniona dla późniejszej instalacji. Należy wykonać poniższe czynności w celu dezaktywacji licencji na bieżącą subskrypcję McAfee i zwolnienia licencji do użytku na innym komputerze:

  1. Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do witryny http://home.mcafee.com.
  2. W prawym górnym rogu strony kliknij łącze Moje konto.
  3. Wpisz adres e-mail i hasło do konta użytkownika McAfee.
  4. Kliknij przycisk Zaloguj.
   UWAGA: Aby adres e-mail użytkownika został zapamiętany w przeglądarce, należy zaznaczyć opcję Zapamiętaj mnie.
    
  5. Wybierz komputer, który ma być dezaktywowany, a następnie kliknij przycisk Dezaktywuj.


Solution

WAŻNE: Jeśli produkty firmy McAfee były zainstalowane wstępnie przez producenta komputera, przed ich odinstalowaniem należy aktywować subskrypcję oprogramowania firmy McAfee. Ponowna instalacja z dysku CD lub pobranego pliku spowoduje jedynie instalację aplikacji firmy McAfee dla użytkowników domowych, ale może nie doprowadzić do odzyskania informacji o terminie opłaconej subskrypcji. 

 1. Odinstaluj produkty firmy McAfee dla użytkowników domowych za pomocą apletu Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania systemu Windows:

  Użytkownicy systemu Windows 8
  1. Zamknij wszystkie okna programów firmy McAfee.
  2. Na ekranie startowym w polu wyszukiwania wpisz Programy i funkcje. (Jeśli pole nie jest widoczne, kliknij pozycję Ustawienia na liście po prawej stronie.)
  3. Na liście wyników po lewej stronie kliknij pozycję Programy i funkcje.
  4. Zaznacz pozycję McAfee SecurityCenter.
  5. Kliknij przycisk Odinstaluj i postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie.


  Użytkownicy systemu Windows 7 i Vista
  1. Zamknij wszystkie okna programów firmy McAfee.
  2. Kliknij ikonę Start, wybierz polecenie Szukaj, wpisz Programy i funkcje i kliknij przycisk Przejdź.
  3. Kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje.
  4. Zaznacz pozycję McAfee SecurityCenter.
  5. Kliknij przycisk Odinstaluj i postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie.

    
  Użytkownicy systemu Windows XP
  1. Zamknij wszystkie okna programów firmy McAfee.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia i Panel sterowania.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  4. Zaznacz pozycję McAfee SecurityCenter.
  5. Kliknij przycisk Usuń i postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie.

    
 2. Pobierz i uruchom narzędzie McAfee Consumer Product Removal (MCPR):
  1. Pobierz narzędzie MCPR ze strony pod adresem: http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe i zapisz plik w folderze na komputerze.

   WAŻNE: Narzędzie MCPR jest okresowo aktualizowane po wydaniu nowych produktów i aktualizacji. Zawsze należy pobierać nową kopię narzędzia MCPR przed jego użyciem do odinstalowania produktu.
    
  2. Przejdź do folderu, w którym został zapisany plik, i kliknij dwukrotnie ikonę pliku MCPR.exe
  3. Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
  4. Na ekranie Usuwanie oprogramowania McAfee kliknij przycisk Dalej.
  5. W oknie dialogowym Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania (EULA) kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować postanowienia umowy.
  6. Po wyświetleniu monitu wpisz informacje z pola Captcha, z uwzględnieniem wielkość liter, aby potwierdzić zabezpieczenia aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Jeśli zainstalowany jest program Family Protection, wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Jeśli uwierzytelnianie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać kod odinstalowania. Jeśli program Family Protection nie jest zainstalowany, ten monit o uwierzytelnienie nie zostanie wyświetlony.
  7. Uruchom komputer ponownie po wyświetleniu komunikatu Czyszczenie zakończone. Produkt firmy McAfee nie zostanie całkowicie usunięty do czasu ponownego uruchomienia komputera.

   WAŻNE: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Czyszczenie nie powiodło się, należy zapisać pliki dziennika narzędzia MCPR w celu analizy przez zespół pomocy technicznej:
    
   1. W oknie dialogowym powiadomienia Czyszczenie nie powiodło się kliknij przycisk Wyświetl dzienniki. Dziennik przeznaczony do rozwiązywania problemów zostanie otwarty w oknie programu Notatnik.
   2. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako, a następnie zapisz plik na pulpicie. Nadaj plikowi nazwę MCPR_data.txt, na przykład MCPR_10sty_12.txt.
   3. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy McAfee i przekaż plik dziennika technikowi w celu rozwiązania problemu.
   4. Sprawdź, czy wszystkie produkty firmy McAfee zostały usunięte z komputera.
     
 3. Ponownie zainstaluj produkty firmy McAfee.

  UWAGA: zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez partnera, od którego nabyto produkt firmy McAfee dla klientów indywidualnych, lub zainstaluj ponownie przy użyciu podanych poniżej łączy przeznaczonych dla klientów partnerów:
    

Previous Document ID

107083