Změna uživatelského jména a telefonního čísla u účtu WaveSecure nebo Mobile Security


Environment

Dotčené produkty:
McAfee WaveSecure
McAfee Mobile Security

Dotčená mobilní zařízení:
Android
Blackberry
Symbian
 

Solution

V případě Smartphone Edition:

 1. Vypněte telefon.
 2. Vložte novou kartu SIM.

  POZNÁMKA: Pokud se telefon zamkne, použijte k odemknutí váš běžný šestimístné číslo PIN.
   
 3. Restartujte telefon.
 4. Přihlaste se na stránky www.wavesecure.com  nebo www.mcafeemobilesecurity.com pomocí uživatelského jména (původní telefonní číslo) a šestimístného čísla PIN.
  V  části  Sledování uvidíte nové telefonní číslo.
 5. Přímo pod novým telefonním číslem klikněte na tlačítko Make this my phone number for login (Nastavit pro přihlašování toto telefonní číslo).
 6. Odhlaste se a znovu se přihlaste pomocí nového telefonního čísla a uživatelského jména.
  Změna nabude platnosti.

POZNÁMKA: Uživatelé produktů společnosti Nokia India a iOS nemohou uživatelské jméno změnit.

Pokud jste uživatelem sítě CDMA,  musíte kontaktovat a požádat o pomoc oddělení podpory na adrese  https://service.mcafee.com


 V případě Tablet Edition

 1. Přihlaste se na stránky www.wavesecure.com  nebo www.mcafeemobilesecurity.com pomocí uživatelského jména (původní e-mailová adresa) a šestimístného čísla PIN.
 2. Klikněte na Nastavení pak na Můj účet.
 3. Do pole pro e-mail napište novou e-mailovou adresu a klikněte na Změnit e-mail.
  Po provedení změny účtu se vám zobrazí zpráva o potvrzení úspěšné aktualizace vašeho profilu (vaše nová e-mailová  adresa ).
 4. Odhlaste se a znovu se přihlaste pomocí nové e-mailové adresy a uživatelského jména.
  Změna nabude platnosti.

Related Information

Pokud požadujete změnu telefonního čísla,  připravte si, až budete kontaktovat podporu, následující informace:

 • Původní telefonní číslo, na které byl produkt WaveSecure původně aktivován
 • Telefonní číslo, pro které  chcete  aplikaci WaveSecure aktivovat
 • IMEI nebo MEID telefonu (pro účely ověření)

  POZNÁMKA: Pokud jste si nainstalovali samostatnou verzi produktu WaveSecure nebo  Mobile Security, informujte zástupce technické podpory.